Så beslutar vi

Säljarnas är en demokratisk organisation där du som medlem har alla möjligheter att vara med och påverka och utveckla verksamheten. Ta den chansen!

Så här ser vår organisation ut

Avdelningar

Alla medlemmar i förbundet hör till en avdelning och är välkomna till avdelningens möten och andra aktiviteter.
På avdelningens årsmöte, som hålls under tiden 1 januari-28 februari, väljer medlemmarna en styrelse som ska leda verksamheten under året. Alla aktiva medlemmar är valbara till styrelsen.
Här granskar deltagarna också avdelningens verksamhet och ekonomi, tar ställning till motioner och väljer ombud till kongressen.

Kongressen

Kongressen, som hålls varje år, är förbundets högsta beslutande organ. Här träffas ombud från avdelningarna och beslutar om Säljarnas verksamhet, ekonomi, väljer förbundsstyrelse med mera. Ombuden väljs på avdelningarnas årsmöten.

Alla medlemmar har rätt att närvara på kongressen, men har då inte rätt att delta i diskussionerna och har inte heller rösträtt.

Vill du att en fråga ska tas upp på kongressen så ska du skriva en eller flera motioner till din avdelnings årsmöte. Avdelningen kan då besluta att motionen/erna ska skickas vidare till kongressen.

Förbundsstyrelse

Förbundets styrelse består av förbundets ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
Styrelsen träffas minst varannan månad. Styrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott som förbereder ärendena inför förbundsstyrelsens möten.
Förbundsstyrelsen ska se till att kongressens olika beslut genomförs och leda förbundets verksamhet.

Förbundskansli

Förbundskansliet sköter den löpande verksamheten i förbundet. Chefen för kansliet rapporterar till förbundsstyrelsen. Förbundskansliet ligger på Sveavägen 66 i Stockholm.

Skriv en motion

Under oktober-december har avdelningarna sina årsmöten. Till dem kan du skriva en eller flera motioner om vad du tycker att förbundet ska arbeta med i framtiden eller om något annat som rör den fackliga verksamheten.

Logga in och skriv en motion

Bredda ditt nätverk!

Få nya kontakter inom sälj och marknadsföring med hjälp av Säljarnas på LinkedIn.

Öppettider

Vardagar: 09.00-15.30
Lunchstängt: 11.30-12.30
Telefon: 08-617 02 00

Värva en ny medlem till Säljarnas - få tre avgiftsfria månader

Vi säljare vet hur det är att jobba med provision. För varje produkt eller tjänst vi säljer får vi en liten del av kakan. Så tycker vi att det ska fungera, även när det kommer till medlemsvärvning.

Därför bjuder vi dig på tre avgiftsfria månader för varje ny medlem du värvar!

Läs mer om hur det går till här.

Vår tidning Säljaren

Sälj vs marknad -
dags att göra upp

Mäklar-vd vill ha
vassare säljare

Du har 300 000 kollegor

Har du ny mejladress?

Hej medlem! Vi behöver din mejladress för att du ska få viktiga nyheter, villkor och erbjudanden från oss. Mejla till info@saljarnas.se och ange ditt personnummer, så uppdaterar vi din mejladress. Tack för din hjälp!

Yrkesförbundet Säljarnas

Vi vänder oss uteslutande till dig som jobbar med marknadsföring och försäljning, och är något så ovanligt som ett fackförbund som lägger huvudfokus på individen. Vi är alltså mindre intresserade av att som grupp söka konfrontation med en motpart, utan satsar mer på att aktivt hjälpa och utveckla dig i ditt jobb.