Driva eget utan krånglig administration – det går!

2012-05-15
Ett enkelt sätt att starta företag, utan att behöva skaffa f-skattsedel eller ägna sig åt annan byråkrati. Det är idén bakom företagsformen egenanställning – ett mellanting mellan att vara företagare och anställd.

Text: Åsa Jansson

Det är inte helt lätt att ge den här företagsformen ett passande namn. Egenanställning är numera den etablerade benämningen. Det har också kallats självanställning, eller att man hyr en arbetsgivare.

Juridiskt sett är det en anställning. Principen är att du driver din egen verksamhet och skaffar dina egna kunder. Samtidigt är du anställd av ett egenanställningsföretag som sköter din fakturering och administration och sedan betalar ut lön till dig baserad på dina intäkter. För detta betalar du mellan 5 och 15 procent av din omsättning till egenanställningsföretaget, beroende på hur mycket service som ingår.

Anställningen varar så länge ditt uppdrag hos kunden varar. För varje nytt uppdrag ingår du en ny anställning, vanligtvis i formen av allmän visstidsanställning.

Tanken är att du ska ha samma frihet som en egenföretagare, men utan krav på f-skattsedel och kunskaper om den byråkrati som omgärdar företagande.

Samtidigt får du tryggheten i att vara anställd. Egenanställningsföretaget har ett arbetsgivaransvar, betalar skatt, sociala avgifter, sjuklön och försäkringar.

Så vad är haken? Att vara egenanställd passar inte alla, berättar Fredrik Arvas, som tidigare startat och drivit egenanställningsföretag och som de senaste åren studerat egenanställningskonceptet, bland annat på uppdrag av Tillväxtverket.

– Det passar i första hand den som säljer tjänster, alltså sin tid och kunskap. Det passar inte lika bra för den som har behov av att hantera större summor kontanter, varulager eller balansräkningsposter, säger han.

Däremot går det bra att ha anställda.

– Ja, det är jättelätt. Då är de egentligen inte anställda hos dig utan i egenanställningsföretaget, och så skickar man fakturor till varandra.

Den största gruppen egenanställda är de som vill bli egna företagare, men som känner sig lite osäkra på om det verkligen kommer att bära. Många av dem går sedan vidare och startar eget, enligt Fredrik Arvas.

– En annan grupp är de som har varit företagare, men inte längre orkar med all den administration det innebär. Sedan finns det de som jobbar extra som egenanställda vid sidan av sitt ordinarie jobb och de som är "fastlans", det vill säga att man har en enda kund, kanske sin gamla arbetsgivare.

Stefan Johansson har jobb at som frilansande journalist och författare i 25 år och har genom åren haft en mängd olika uppdragsgivare. Men han har aldrig startat ett eget företag.

– Nej det har aldrig varit aktuellt, för jag är så fruktansvärt dålig på siffror.

Problemet är att en del uppdragsgivare inte vill anlita frilansare som inte har eget företag, eftersom det innebär extra administration av till exempel arbetsgivaravgifter och semesterersättning.

– Det har för det mesta gått bra ändå. Men för några år sedan stötte jag på ett par förlag som krävde f-skatt, och då fick jag upp ögonen för den här företagsformen, säger Stefan Johansson.

I ungefär tre år har han nu varit anställd av egenanställningsföretaget Mimo Företag.

– För mig är Mimo ett verktyg, min faktureringsservice. Jag loggar in på företagets hemsida och skriver in belopp och vem som ska faktureras. De sköter sedan fakturering, betalar arbetsgivaravgifter, ser till att rätt skatt blir betald och sätter in pengar på mitt konto. Jag slipper all administration.

Den avgift han betalar till Mimo Företag kompenseras av den arbetstid han sparar, säger han.

– Ja det gör det definitivt, ett par knapptryckningar på laptopen så är allt klart.

Egenanställningsföretag har funnits sedan början av 1990-talet, men branschen har aldrig riktigt tagit fart. Under 2011 var cirka 5 000 personer egenanställda, varav omkring 40 procent hade det som sin huvudsakliga inkomstkälla. Det finns drygt 40 egenanställningsföretag spridda över landet, det ledande är Frilans Finans som har nästan hälften av marknadsandelarna.

– Sifforna är lite osäkra, men det är en kvalificerad gissning baserad på uppgifter från bolagen, säger Fredrik Arvas.

Ett stort problem som branschen tampas med är att myndigheterna har svårt att tolka om det handlar om eget företagande eller om det är en anställning, vilket bland annat är avgörande för om man har rätt till ersättning från a-kassan mellan uppdrag eller inte.

– A-kassorna gör väldigt olika bedömningar. Detta har varit ett problem hela tiden. Osäkerheten när det gäller a-kassan spiller också över på andra saker, som egentligen inte är osäkra, säger Fredrik Arvas.

– Det som är nytt nu är att det finns en politisk vilja. Både från riksdagspolitiker, regeringen och myndigheter. Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket undersöker just nu om det här är en bra väg in i företagande.

För och emot

Det finns fördelar, men också flera nackdelar, med att vara egenanställd jämfört med att driva eget företag.

Fördelar

  • Lättare att komma igång.
  • Ofta enklare att få betalt från kunden eftersom det är tydligt att det är en seriös avsändare av fakturan.
  • Man behöver inte kunna företagsjuridik eller sköta momsredovisning och annan administration.
  • Inga avvecklingskostnader. Enkelt att ha verksamheten vilande.

Nackdelar

  • Man kan inte spara vinster mellan år, vilket gör det svårare att jämna ut inkomsterna.
  • Man får betala en avgift till egenanställningsföretaget.
  • Det finns en osäkerhet bland myndigheter om egenanställningskonceptet, vilket kan skapa problem i kontakterna med din a-kassa och Försäkringskassan.
  • Passar inte den som köper och säljer varor.

 

Affärsidé på köpet

Anställd och egen på samma gång

"Viktigt att ta hjälp"

Svenskar rädda för att misslyckas


Karriär

"Sluta aldrig
putsa på profilen"

Våra karriärcoacher, som är specialister på försäljning, hjälper dig att komma vidare i karriären.

Krönikor

"Konsten att köpa
en Harley-Davidson"

Krönika av Jens Edgren

Nya böcker

Här hittar du de senast böckerna om försäljning och marknadsföring.

Säljcoachen

"Stick ut med
din presentation "

Behöver du inspiration i jobbet? Säljcoachen Stefan Ekberg ger dig värdefulla råd.

Tipsa och tyck till

Vad vill du läsa om i Säljaren?
Tipsa redaktionen.

Säljarnas

Säljaren ges ut av yrkesförbundet Säljarnas. Tidningen har en fri och självständig roll inom förbundet.