95 av 100 säljchefer är män

2017-03-23
Så gott som samtliga försäljningschefer i svenska företagsledningar är män. Medan andelen kvinnliga vd:ar ökar, står utvecklingen bland säljchefer helt still.

Text: Åsa Jansson 

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har kartlagt andelen kvinnor i företagens högsta ledningar sedan 2004. Totalt sett har andelen kvinnor ökat från 18 till 28 procent.

Den vanligaste titeln bland kvinnor på ledningsnivå är CFO, chief financial officer. 40 procent av företagen har en kvinna på den positionen. Näst vanligast är HR-chef, 27 procent, medan 16 procent av företagen har en kvinna på vd-posten.

Kvinnliga säljchefer är däremot sällsynta. Bara 5 procent av företagen har en kvinna i den rollen.

– Vi har gjort undersökningen i 13 år och det har sett ut så hela tiden. På vd-posten har det ändå skett en förändring, men när det gäller it-chefer och försäljningsdirektörer händer det absolut  ingenting, säger Lisbeth Larsson,  informationschef på Grant Thornton.

Hon tror att traditionella könsmönster kan vara en del av förklaringen.

– En undersökning vi gjorde bland chefer för ett par år sedan visade att kvinnorna, även på de här nivåerna i företagen och även upp i åldrarna, tar mycket större ansvar för barn och hem än vad männen gör.

– Som säljchef måste du underhålla viktiga kundrelationer, och det är kanske svårt om du är föräldraledig eller behöver vabba.

500 svenska företag med 50–500 anställda ingick i undersökningen, som också visar att storstadsföretagen är minst dåliga på jämställdhet. Högst andel kvinnor på vd-posten finns i Stockholm där närmare var fjärde vd är en kvinna. Utanför storstadsområdena är andelen bara 11 procent.

Sverige, som brukar prisas för hög jämställdhet, ligger inte heller särskilt bra till i en internationell jämförelse.  Vi utklassas till exempel av Ryssland, som har 47 procent kvinnor i sina företagsledningar.


Karriär

"Låt inte alla nya
titlar skrämma dig"

Våra karriärcoacher, som är specialister på försäljning, hjälper dig att komma vidare i karriären.

Krönikor

"Ta plats, med ansvar
och generositet"

Krönika av Mia Törnblom

Nya böcker

Här hittar du de senast böckerna om försäljning och marknadsföring.

Säljcoachen

"Glöm inte vem som
ska tjäna på affären"

Behöver du inspiration i jobbet? Säljcoachen Peppe Ekmark ger dig värdefulla råd.

Tipsa och tyck till

Vad vill du läsa om i Säljaren?
Tipsa redaktionen.

Säljarnas

Säljaren ges ut av yrkesförbundet Säljarnas. Tidningen har en fri och självständig roll inom förbundet.