För dig som säljare

Tycker du att Säljaravtalet låter intressant?

Kontakta Säljarnas Jurister, så svarar vi på dina eventuella frågor.

Många medlemmar kontaktar oss på Säljarnas i frågor om provision, provisionsrätt och vad som gäller för semester, sjuklön, föräldralön, pension och uppsägningslön när man har rörlig lön. Många kollektivavtal för tjänstemän saknar särskilda villkor för rörlig lön som t ex provisionsberäkning och redovisning. Därför har vi på Säljarnas tagit fram Säljaravtalet.

Nu finns det ett avtal speciellt för dig och dina kollegor!

Säljaravtalet innehåller i stort sett samma saker som andra kollektivavtal för tjänstemän, det vill säga tjänstepension, årlig löneökning, semester mm. Skillnaden är att Säljaravtalet utgår från Säljares arbetsvillkor.

 Avtalet innehåller till exempel villkor för:

 • Garantiprovision, en månatlig provisionsgaranti som skall utgå till anställd som till övervägande del är avlönad med provision.
   
 • Provisionsrätt, som reglerar bland annat när provisionen senast skall betalas och när en order anses godkänd.
   
 • Provisionsnota, en provisionsredovisning som lämnas varje månad med de upplysningar tjänstemannen behöver för att kontrollera provisionens riktighet.
   
 • Direktorder, sådan provision eller liknande som tjänas in utan att ha direkt samband med tjänstemannens personliga arbetsinsats, till exempel vid ledighet. Eller om tjänstemannen tilldelats ett distrikt är samtliga order från distriktet provisionsgrundande oavsett tjänstemannens medverkan.
   
 • Efterprovision. När tjänsteman som är avlönad med provision slutar sin anställning har han eller hon rätt till provision på alla order som inkommit under anställningen eller efter anställningen slut om ordern kommit till stånd huvudsakligen genom tjänstemannen medverkan.
   
 • Övertidskompensation, som en huvudregel med fem semesterdagar utöver lagstadgad semester. och rätt till intjänad kompensationsledighet som inte kunnat tas ut när anställning upphör.

Skulle Säljaravtalet passa på din arbetsplats?

Säljaravtalet är i första hand framtaget för företag där säljarna utgör en stor del av företaget, och där rörliga lönesystem som till exempel provision och bonus är vanliga. Men precis som säljare kan omfattats av kollektivavtal för andra tjänstemän, kan naturligtvis Säljaravtalet tillämpas på andra tjänstemän än säljare.

Kontakta Säljarnas eller någon av våra jurister och lämna företagets namn och lämplig kontaktperson (t ex HR-chef eller vd) med telefonnummer och mejladress.

Bredda ditt nätverk!

Få nya kontakter inom sälj och marknadsföring med hjälp av Säljarnas på LinkedIn.

Öppettider

Vardagar: 09.00-15.30
Lunchstängt: 11.30-12.30
Telefon: 08-617 02 00

Värva en ny medlem till Säljarnas - få tre avgiftsfria månader

Vi säljare vet hur det är att jobba med provision. För varje produkt eller tjänst vi säljer får vi en liten del av kakan. Så tycker vi att det ska fungera, även när det kommer till medlemsvärvning.

Därför bjuder vi dig på tre avgiftsfria månader för varje ny medlem du värvar!

Läs mer om hur det går till här.

Vår tidning Säljaren

Sälj vs marknad -
dags att göra upp

Mäklar-vd vill ha
vassare säljare

Du har 300 000 kollegor

Har du ny mejladress?

Hej medlem! Vi behöver din mejladress för att du ska få viktiga nyheter, villkor och erbjudanden från oss. Mejla till info@saljarnas.se och ange ditt personnummer, så uppdaterar vi din mejladress. Tack för din hjälp!

Yrkesförbundet Säljarnas

Vi vänder oss uteslutande till dig som jobbar med marknadsföring och försäljning, och är något så ovanligt som ett fackförbund som lägger huvudfokus på individen. Vi är alltså mindre intresserade av att som grupp söka konfrontation med en motpart, utan satsar mer på att aktivt hjälpa och utveckla dig i ditt jobb.