För säljorienterade företag

Tycker du att Säljaravtalet låter intressant?

Kontakta Säljarnas Jurister, så svarar vi på dina eventuella frågor.

Kollektivavtal har idag blivit en ”svensk standard”. En måttstock på att man som företag är en seriös arbetsplats, med struktur och tydliga villkor för alla anställda. Arbetsförmedlingen och försäkringskassan kräver till exempel att företag ska vara kollektivavtalsanslutna för att de ska få söka nystartsstöd, lönebidrag och andra bidrag.

Tydliga regler för rörliga lönedelar

Länge har säljare omfattats av kollektivavtal för tjänstemän som saknar särskilda villkor om rörlig lön, som till exempel provisionsberäkning och redovisning. Under de senaste åren har Säljarnas fått fler och fler förfrågningar om kollektivavtal från företag med säljorganisationer som tillämpar rörlig lön, som provision och bonus. Därför har vi på Säljarnas tagit fram Säljaravtalet.

En kvalitetsstämpel som förenklar

Förutom att man som kollektivanslutet företag får en "kvalitetsstämpel" och kan söka olika bidrag så förenklar ett kollektivavtal avsevärt. Många av de förhållanden som man som arbetsgivare annars måste komma ihåg att skriva in i ett anställningsavtal är redan reglerade i och med ett kollektivavtal. Det gör att eventuella meningsskiljaktigheter med anställda minskar, och vid förhandlingar enligt §11 i MBL (som alla arbetsgivare är skyldiga att följa) har man bara en förhandlingspart istället för flera. Det förkortar informationsvägen mellan företaget och de anställda.

Tycker du att Säljaravtalet låter intressant?

Säljaravtalet är i första hand framtaget för företag där säljarna utgör en stor del av företaget, och där rörliga lönesystem som till exempel provision och bonus är vanliga. Men precis som säljare kan omfattats av kollektivavtal för andra tjänstemän, kan naturligtvis Säljaravtalet även andra tjänstemän utan rörlig lön innefattas. Den huvudsakliga skillnaden i jämförelse med andra kollektivavtal är att Säljaravtalet även innehåller tydliga regler för rörliga lönedelar.

Kontakta Säljarnas Jurister, så svarar vi på dina eventuella frågor.

Bredda ditt nätverk!

Få nya kontakter inom sälj och marknadsföring med hjälp av Säljarnas på LinkedIn.

Öppettider

Vardagar: 09.00-15.30
Lunchstängt: 11.30-12.30
Telefon: 08-617 02 00

Värva en ny medlem till Säljarnas - få tre avgiftsfria månader

Vi säljare vet hur det är att jobba med provision. För varje produkt eller tjänst vi säljer får vi en liten del av kakan. Så tycker vi att det ska fungera, även när det kommer till medlemsvärvning.

Därför bjuder vi dig på tre avgiftsfria månader för varje ny medlem du värvar!

Läs mer om hur det går till här.

Vår tidning Säljaren

Sälj vs marknad -
dags att göra upp

Mäklar-vd vill ha
vassare säljare

Du har 300 000 kollegor

Har du ny mejladress?

Hej medlem! Vi behöver din mejladress för att du ska få viktiga nyheter, villkor och erbjudanden från oss. Mejla till info@saljarnas.se och ange ditt personnummer, så uppdaterar vi din mejladress. Tack för din hjälp!

Yrkesförbundet Säljarnas

Vi vänder oss uteslutande till dig som jobbar med marknadsföring och försäljning, och är något så ovanligt som ett fackförbund som lägger huvudfokus på individen. Vi är alltså mindre intresserade av att som grupp söka konfrontation med en motpart, utan satsar mer på att aktivt hjälpa och utveckla dig i ditt jobb.